Vid ombyggnad av hus.

För att en ansökan skall kunna behandlas måste följande göras.

  • Ritning tas fram av husägaren som visar den tänkta ombyggnaden.
  • Husägaren tar kontakt med berörda grannar samt ordförande/ansvarig för byggnation inom området, och förevisar dem ritningen samt ber om ett utlåtande.
  • De berörda grannarna mailar sedan var och en, sitt utlåtande om ombyggnaden till ordförande/byggansvarig på området.
  • Ordförande/byggansvarig gör därefter en sammanställning där det tydligt framgår vad varje tillfrågad granne, samt ordförande/byggansvarig har för synpunkter, namn & husnummer skall angivas.
  • Sammanställning samt ritning mailas sedan till SLSS.
  • Svar på förfrågan om bygglov mailas inom 5 dagar till husägaren samt ordförande/byggansvarig på området.
  • Vi godkänt bygglov måste bygget starta inom 12 månader, annars förfaller bygglovet.   
  • Störande ombyggnader skall inte ske under tiden 1/11 – 1/3. Med störande avses då man använder kapmaskiner och likande verktyg som ger störande ljud ifrån sig.

 

Byggansvar

Leasingtagaren har fullt ansvar för att ingen skada sker på ledningar eller andra konstruktioner vid en ombyggnation, nu och i framtiden.