Svensk arvsordning gäller i Thailand.

Detta innebär att om någon avlider som står på ett leasingkontrakt har de rättmätiga arvingarna, enligt svensk och thailändsk lag, rätt att ärva gällande leasingkontrakt.

Är det två som står på ett leasingkontrakt och den ene avlider är det viktigt att skriva bort den avlidna personen från leasingen, och om den kvarvarande så önskar, föra in ett eller fler nya namn.

Vad som fodras är att den/de arvsberättigade eller den som kvarstår som leasingtagare styrker sin rätt genom ett dödsbevis, översatt till Thai.

Är det en ensam leasingtagare som avlidit och det är de arvsberättigade som skall övertaga leasingen, fodras det även en översatt till Thai, bouppteckning.

Är det så att någon önskar komplettera ett leasingavtal med ytterligare namn eller om någon önskar avstå sin del i ett leasingkontrakt (ex. vid en skilsmässa) går det bra. Det är bara att höra av sig till SLSS kontor, så hjälper vi till med detta.

Önskas ytterligare information, hör av dig till i SLSS konor.